“Hello world” te ostali primjeri nalaze se na repozitoriju našeg Git-Huba – https://github.com/VidiLAB-com/Vidi-X