Ovaj web je zamišljen kao potpuna tehnička i organizacijska podrška projektu Vidi X. Kontinuirano će se nadopunjavati s novim radionicama i mogućim primjenama.