Mogu se dodavati svi senzori koji rade s mikrokontrolerima na 3 V dok ostali koji koriste druge voltaže trebaju minimalne prilagodbe.