Unutar radionice o serijskoj (UART) komunikaciji, na linku https://vidi-x.org/radionice/vidi-project-x-92-serijska-komunikacija/, pronađite podnaslov koji govori o komunikaciji Vidi X-a i Arduina.