Može. Putem Wi-Fi-a, BT ili drugim metodama komunikacije moguće je prikazivati senzorske podatke u vanjskim aplikacijama. Dok čekate na objavu opširnije radionice o toj temi, može vam pomoći radionica o serijskoj komunikaciji iz koje ćete saznati o osnovama slanja podataka UART protokolom na druge uređaje. Radionicu pročitajte n linku https://vidi-x.org/radionice/vidi-project-x-92-serijska-komunikacija/