Hvala Vam što želite pomoći da VIDI X bude dostupan djeci i mladima!

Još jednom Vam se zahvaljujemo na prijavi i Vašem interesu da sponzorirate neku od obrazovnih ustanova. Uskoro ćemo Vas kontaktirati da dogovorimo detalje donacije koja će razveseliti ustanovu koju ste odabrali.

U međuvremenu preporučite nekom Vašem poslovnom partneru/prijatelju da učini isto, puno ćete na taj način pridonijeti uspjehu projekta VIDI X da se nađe u što više škola, fakulteta i udruga.

PRIJTELJI PROJEKTA

bez kojih sve ovo ne bi bilo moguće.

SVA PRAVA PRIDRŽANA – VIDI TO 2020.

Niti jedan dio ovog web site-a ne smije se u bilo kojem obliku ili radi bilo koje namjene reproducirati bez prethodne pismene suglasnosti izdavača, Svi tekstovi objavljeni na www.vidi-x.com pripremljeni su s osobitom pažnjom i kontrolirani na više razina.

Redakcija www.vidi-x.com međutim, ni u kojem slučaju ne može odgovarati za moguće štete bilo kakve vrste nastale na osnovu savjeta, tekstova, slika ili drugog redakcijskog ili oglašivačkog materijala objavljenog na www.vidi-x.com ili na drugi način datog od strane zaposlenika ili suradnika izdavača.