Upravo su završena testiranja VIDI X beta ver. 2

Nakon 60 dana završena su testiranja na VIDI X beta verziji 2.0.

Sa novi poboljšanim rješenjima s kojima će korisnici dobiti uzbudljivu edukacijsku platformu potpuno kompatibilnu sa postojećim projektima razvijanim na Arduino platformi, koje su mnogi razvijali kao zanimljive tech projekte, no sada će u kombinaciji sa VIDI X-om ti projekti moći dobiti nove mogućnosti i perspektive za daljnje nadogradnje.

PRIJTELJI PROJEKTA

bez kojih sve ovo ne bi bilo moguće.

SVA PRAVA PRIDRŽANA – VIDI TO 2020.

Niti jedan dio ovog web site-a ne smije se u bilo kojem obliku ili radi bilo koje namjene reproducirati bez prethodne pismene suglasnosti izdavača, Svi tekstovi objavljeni na www.vidi-x.com pripremljeni su s osobitom pažnjom i kontrolirani na više razina.

Redakcija www.vidi-x.com međutim, ni u kojem slučaju ne može odgovarati za moguće štete bilo kakve vrste nastale na osnovu savjeta, tekstova, slika ili drugog redakcijskog ili oglašivačkog materijala objavljenog na www.vidi-x.com ili na drugi način datog od strane zaposlenika ili suradnika izdavača.