Prijavi učionicu

Zahvaljujemo Vam na interesu i na tome što ste prepoznali priliku u kojoj stvarno možemo zajedno pomoći cijeloj Hrvatskoj i svim hrvatskim učenicima za bolju budućnost.

Ako ste škola, udruga ili fakultet možete se prijaviti za donaciju mikroračunala VIDI X u obliku cjelovitih učionica/laboratorija. Mi ćemo se potruditi pronaći Vam donatora.

Molimo Vas da formu popuni odgovorna osoba koja predstavlja razred ili ustanovu i koja želi prijaviti svoju učionicu.​

PRIJTELJI PROJEKTA

bez kojih sve ovo ne bi bilo moguće.

SVA PRAVA PRIDRŽANA - VIDI TO 2020.

Niti jedan dio ovog web site-a ne smije se u bilo kojem obliku ili radi bilo koje namjene reproducirati bez prethodne pismene suglasnosti izdavača, Svi tekstovi objavljeni na www.vidi-x.com pripremljeni su s osobitom pažnjom i kontrolirani na više razina. Redakcija www.vidi-x.com međutim, ni u kojem slučaju ne može odgovarati za moguće štete bilo kakve vrste nastale na osnovu savjeta, tekstova, slika ili drugog redakcijskog ili oglašivačkog materijala objavljenog na www.vidi-x.com ili na drugi način datog od strane zaposlenika ili suradnika izdavača.